Biřmování

V příštím roce máte jedinečnou možnost přijmout svátost 
biřmovní v naší farnosti. Příprava na tuto svátost začne v měsíci říjnu
a přistoupit k ní mohou všichni od 15 let. 
Ještě nejste biřmováni?! Tak si rozhodně stáhněte přihlášku
a vyplněnou ji odevzdejte na faře nebo v sakristii do 29. zaří.

PŘIHLÁŠKA

ZPĚT