Duchovní, zaměstnanci


Zdejším farářem a současně děkanem je Mons. Josef Maňák. V této farnosti působí od roku 1990, a za tu dobu stihl "vychovat" celou řadu mladých kněží - kaplanů. Ve farnosti od července 2016 působí také P. Marek Večerek, který je stále ještě čerstvým rozdavatelem novokněžského požehnání. Dne 27. června 2016 přijal kněžské svěcení z rukou otce biskupa, a ještě než se stihl rozkoukat v kněžské službě, byl poslán právě k nám do Místecké  farnosti. Trojici duchovních u nás doplňuje jáhen Pavel Obr, který zde pobývá taktéž od července 2016.

 

Službou pastorační asistentky je v naší farnosti pověřena sestra Agnela Pechová. Vyučuje náboženství, připravuje děti k přijetí svátostí a sestavuje různé programy pro děti a mládež.