Duchovní, zaměstnanci


Vzhledem k náhlé srmti děkana Mons. Josefa Maňáka, očekáváme od našich biskupů informaci o tom, kdo bude nově spravovat nejen farnost Místek, ale také celý děkanát. Nové informace Vám samozřejmě přineseme snad i s krátkým rozhovorem. 


Nejen farnost, ale také celý děkanát Místek si na začátku prázdnin přebral nový administrátor a děkan. Společně s ním se přivítáme i nového kaplana a také výpomoc v podobě nového jáhna.P. Dr. Daniel Vícha, farář a děkan

P. Mgr. David Tyleček, farní vikář

Mgr. Michal Krenželok, jáhen

Ing. Mgr. Jana Sobková, kancelář a asistentka děkana

Ing. Jan Legerský, stavební referent děkanátu