Duchovní, zaměstnanci


Vzhledem k náhlé srmti děkana Mons. Josefa Maňáka, očekáváme od našich biskupů informaci o tom, kdo bude nově spravovat nejen farnost Místek, ale také celý děkanát. Nové informace Vám samozřejmě přineseme snad i s krátkým rozhovorem. Současná správa naší farnosti je následující:


P. ThLic. Mgr. Dariusz A. Jedrzejski, administrátor excurrendo a místoděkan

P. Mgr. Petr Plachký, farní vikář

Mgr. Vojtěch Žvak, jáhen a kaplan pro mládež

S.M. Mgr. Agnela Z. Pechová, katechetka


Ing. Mgr. Jana Sobková, kancelář a asistentka děkana

Ing. Jan Legerský, stavební referent děkanátu