Zemřel Mons. Josef Maňák

S hlubokým zármutkem s srdci oznamujeme, že nás dnes - 30.11.2018 předešel znamením víry a spí spánkem pokoje náš milovaný otec děkan Josef Maňák. Pro mnohé byl opravdu otcem, pro některé možná dědečkem, ale rozhodně pro všechny dobrým duchovním vůdcem a pastýřem. Provázejme jej svými modlitbami a děkujme Bohu za vše, co pro nás kdy udělal.


AKTUÁLNĚ: Fotografie z pohřbu ZDE.

Informace k pohřbu otce děkana včetně parkování


Farní lístek ZDE


Článek z biskupství:


ZPĚT