Výtoční pouť Hovězí

U příležitosti prvního výročí úmrtí Mons. Josefa Maňáka - místeckého děkana uspořádal Katolický lidový dům zájezd 
do Hovězí - rodiště děkana Maňáka.


ZPĚT