Zájezd Břevnovský klášter a Litoměřice

Se začátkem nového školního roku jsme pro Vás připravili také skvělý zájezd na zajimavá 
místa vzdálenějších koutů naší republiky.ZPĚT