Zájezd Těšínsko

Po úspěšném zájezdu do Hovězí pořádá farnost ve spolupráci s Katolickým lidovým domem další 
zájezd; tentokrát na Těšínsko. Další informace na plakátu.ZPĚT