Eucharistie


       

Přijímání Eucharistie:
K prvnímu svatému přijímání připravujeme děti v rámci hodin náboženství. U dospělých příprava začíná po letních prázdninách.


Adorace:
Celodenní adorace probíhají v naší farnosti každý čtvrtek před prvním pátkem v kostele sv. Jakuba. Začátek je po ranní mši svaté a společné zakončení v 17 hodin s modlitbou nešpor a svátostným požehnáním. Od 11 do 15 hodin je výstav podmíněn zapsáním se věřících k setrvání v kostele.