Náboženství

Abychom mohli co nejdříve sestavit rozvrh náboženství pro nový školní rok 2018/2019, je potřeba, abyste své děti přihlásili.

Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout. Při vyplňování uveďte školní rok 2018-2019. Přihlášky se odevzdávají na faře nebo sestře Agnele.


Přihláška do náboženství

zde.