Nemocní

Naši duchovní pravidelně navštěvují nemocné a potřebné v domově pro seniory na ulici 28. října v Místku a také v přidruženém domově na ulici Školská v Místku. Mimo tyto dva domovy se kněží pravidelně setkávají také s jednotlivci.


na ulici 28. října:

Zde, v tomto domově navštěvujeme nemocné každou středu před prvním pátkem v měsíci. Každou sobotu v 16:00 hodin je zde sloužena mše sv. v místní kapli.


na ulici Školská:

V tomto domově probíhá každý druhý pátek v měsíci bohoslužba slova. Pak návštěva jednotlivých pokojů s možností osobního rozhovoru.


jednotlivci:

Individuální návštěvy nemocných probíhájí vždy první pátek v měsíci (navštěvuje P. Marek Večerek), nebo ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci (navštěvuje Mons. Josef Maňák)


Víte-li o někom z nemocných, které nenavštěvujeme a byli by za to vděční, pak nám je prosíme nahlaste na faru a my rádi bude chodit také k nim.


V případě nutnosti, návštěva nemocného po zavoláni ihned.