Pomazání nemocných

Pomazání nemocných udělujeme v naléhavých případech dle možnosti okamžitě - stačí zavolat (viz kontakt).
Jednou ročně udělujeme pomazání nemocných hromadně v kostele a domovech důchodců.