Společenství manželů


    Zodpovědní:  manželé Kubíčkovi a LigočtíSpolčo prošlo postupnými změnami a vykrystalizovalo se z vysokoškolského spolčo