Ostatní společenstvíHnutí La vie montante
 
 Modlitební společenství pro lidi důchodového věku.

I - Marie Tvrdá
II - Jindřiška Gašková
  
Společenství živého růžence 
 Spojuje je závazek desátku růžence denně

 P. Josef Maňák
Modlící se matky
 Setkávají se k modlitbě za své děti I -  K. Slivová
II -  A. Blokšová
III - L. Kocichová
Mravenci 
 Je to společenství sehraných pracovitých padesátníků.

 Vlaďka Zbranková
Terciáři sv. Františka 
 Lidé žijící spiritualitu sv. Františka.  Setkávají se každý měsíc.

 Pavlosková
Aranžerky květin 
 Ženy starající se o krásu naších kostelů

FK: Harabišová Anna
SVJ: Pešičková Maria
VSV: Svačková Drahuška
Uklízecí skupiny kostelů 
 FK: leden, květen, září (ráno) 
únor, červen, říjen (odpoledne) 
březen, červenec, listopad  (ráno)
duben, srpen, prosinec 
 SVJ: středa odpoledne    
?
 VSV: 
- Soldánová Jana
- Zbranková Vlaďka
- Šuchová Milada
- Ferancová Marta
- Maria Tvrdá
- Kubačková M.
- Svačková Drahuška
Cursillo 

 Setkávání lidí sympatizující ze spiritualitou hnutí Cursillo.

 Kovář
Dobrovolníci Charity Frýde - Místek 
  Martina Petrová