Středoškolské spolčo


     


Zodpovědní: O. Marek a Jan Ligocký


Setkávání: každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod


Spolčo je převážně tvořeno středoškoláky. Ti se schází každý týden na faře, aby se vzájemně obohatili. Mimo to podnikají víkendovky a různé další akce. Podílí se také na přípravě táborů a dalších farních akcí pro mladší děti.