Sv. Jana a Pavla - farní kostel


Základní kámen položen roku 1763. Vybudován v pozdním barokním slohu na púdorysu kříže tvořeného hlavní chrámovou lodí, sakristií a kaplí sv. Inocence, z popudu tehdejšího děkana a místeckého faráře P. Františka Josefa Čejky, pod vedením zednického mistra N. Orlíčka v letech 1763 - 1769. První mše sv. zde byla sloužena P. F. J. Čejkou 26.6.1769 na svátek Panny Marie. 12.9.1784 byl slavnostně posvěcen olomouckým arcibiskupem Antonínem Theodorem z Colloreda.


Podrobnejší historii kostela Jana a Pavla si můžete přečíst zde.