Sv. Jana Nepomuckého

Protože obec Sviadnov leží v těsné blízkosti mesta Místku, obyvatelé se od samého počátku zúčastňovali bohoslužeb konaných v Místku. Teprve v době vetšího rozvoje obce po roce 1830 se uvažovalo o stavbě vetší kaple. Tomu však předcházelo nařízení c.k. okresního hejtmanství v Místku č. 7470 ze dne 11. zárí 1883 o povinném zřízení vlastního hřbitova. Ten byl skutečně později zřízen a to na základě povolení Vysokého moravského zemského výboru v Brně ze dne 19. zárí 1885. Hřbitov pak byl slavnostně 15. listopadu téhož roku posvěcen místeckým děkanem Bedřichem Kaunem.
 Zajímá vás bližší historie této kaple? Pak se určitě podívejte zde.