Svátost manželství
Přípravu na svátost manželství je třeba domluvit s knězem. Příprava se skládá zhruba z 5 skupinových setkání s odborníky (květen) a 3 setkání s knězem. Nejedná-li se o termín svatby květen nebo letní měsíce, pak snoubence připravuje pouze kněz.