Svátost smíření


 Zpovídá se vždy půl hodiny před začátkem každé mše sv., mimo období rorátních mší sv. (ranních) v adventu a májových večerních mši sv. v měsíci květnu. Před ranní mši sv. v pondělí a pátek probíhá zpovídání do 6.40 hod, tedy před modlitbou breviáře.

Celodenní svátost smíření v naší farnosti probíhá pravidelně jednou za měsíc. K tomuto účelu je vyhrazen zpovědní den. Je to vždy čtvrtek před prvním pátkem v měsíci od 8.30 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hodin. V postní době je celodenní zpovídání každý čtvrtek.

Před Vánocemi a Velikonocemi nabízíme více příležitostí.